Bảng giá

Giảm 30% cho chụp ảnh Kỷ yêu tại Smiley Ville

Giảm 30% cho khách hàng chụp ảnh Kỷ yếu tại Smiley Ville

Thời gian áp dụng: từ ngày 25/3/2016

- khoảng thời gian từ 8h00’-17h30’ hàng ngày.

- Học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học.

- Giá vé áp dụng cho các lớp có số lượng từ 25 bạn trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm
Bảng giá vé dịch vụ phim trường Smiley Ville

Bảng giá chính thức tại Phim Trường SmileyVille

Đọc thêm